http://www.wakefield.ecom.net.pl/

cc

Rej

 

Mikołaj Rej (1505–1569) – polski poeta, prozaik i działacz reformacyjny.

 

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Mikołaj Rej, który jako pierwszy pisał wyłącznie w języku ojczystym, głosił powyższe słowa, dla podkreślenia konieczności zerwania z panującą nadal w okresie renesansu modą pisania po łacinie.

 

Mikołaj Rej (ur. 4 lutego 1505 w Żurawnie pod Haliczem, zm. między 8 września a 5 października w Rejowcu) – polski poeta i prozaik renesansowy, tłumacz, a także polityk i teolog ewangelicki.

Choć nie był humanistą w naukowym rozumieniu tego słowa, zawdzięcza się mu upowszechnienie idei humanitas w polskiej kulturze. Długo uznawano go za "ojca literatury polskiej", przez wielbicieli nazywany także – "polskim Dantem".

Twórczość Mikołaja Reja jest bogata i różnorodna, na ogół podporządkowana przesłaniu etycznemu ("przykładne życie") i religijnemu ("wieczne zbawienie").

Rej jest uważany za mistrza opisu literackiego, z powodu wyjątkowej wyobraźni malarskiej, otwarcie wyrażał pogardę dla humanistycznego estetyzmu, głosząc prymat praktycznego pożytku dzieła literackiego nad jego funkcją artystyczną. Był pierwszym polskim pisarzem, który łączył rozwój rodzimego języka literackiego z ideą służbie Rzeczypospolitej.

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na m-c grudzień


I. WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

 1. List do Świętego Mikołaja

 2. Mikołajki

 3. Wizyta Świętego Mikołaja (Mikołajki)

II. NADCHODZI ZIMA

 1. Nowa pora roku

 2. Nadchodzi zima

 3. Świat w zimowej szacie

 4. Wypowiadamy się na temat zimy

 5. Nauka piosenki pt."Zima"

III. ŚWIETA, ŚWIĘTA

 1. Nasza choinka

 2. W oczekiwaniu na święta

 3. Wigilijny stół

 4. Bombki i liczby

 5. Świąteczne życzenia

 6. CHOINKA - Zabawa dla dzieci

Cele:

- poznanie zwyczajów związanych z mikołajkami

- kształtowanie właściwego stosunku do przyjmowania i dawania prezentów

- uwrażliwienie na barwę różnych instrumentów perkusyjnych

- nauka piosenki pt. "Zima"

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

- dostrzeganie cykliczności pór roku, nazywanie pór roku

- poznanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy

- poznanie właściwości śniegu i lodu

- kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia

- śpiewanie kolęd

- wzmacnianie więzów rodzinnych, okazywanie sobie uczuć i mówienie o nich

- integrowanie grupy podczas wspólnych występów

- poznanie różnych technik plastycznych

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie percepcji słuchowej – dzielenie prostych słów na sylaby i głoski

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie umiejętności wokalnych


Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na m-c styczeń

I. ZWIERZĘTA ZIMĄ
1.Dlaczego należy dokarmiać zwierzęta?
2.Zimowy śpioch.
3.Ptasia stołówka.
4.Czy znasz te domki?
5.Ptaki zimą.

Cele:
-wdrażanie do dokarmiania zwierząt pozostających na wolności

-poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy
-przyswojenie nazw niektórych ptaków zimujących w naszym kraju
-zapoznanie się z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie zimą
-utrwalanie umiejętności rozpoznawania kolorów, przedmiotów z drewna , plastiku
-utrwalanie pojęć:
w przód, w tył, w prawo, w lewo
-określanie wysokości za pomocą przymiotników:
wysoki, niski
-doskonalenie procesów syntezy i analizy wzrokowej
-wspomaganie rozwoju mowy
-kształtowanie sprawności ruchowej